มูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน Archive

คณะกรรมการ มูลนิธิ ประชานุเคราะห์

ประธานมูลนิธิกำแพงเพชร ประชานุเคราะห์ คัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดใหม่ และร่วมทานอาหารสนทนาแลกเปลี่ยน พร้อมทำงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ ต่อสังคม
Read More

มูลนิธิสว่างฯ เปิดโรง”เจ”

มูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน ทำพิธีอัฐเชิญ เจ้าแม่กวนอิม จากแม่น้ำคง มาประทับที่มูลนิธิฯ ในงานเทศกาลกินเจ เพื่อเป็นที่สักการะ และเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต
Read More

ไหว้ วิญญาณ ไร้ญาติ

มูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน เตรียมพิธีเซ่นไหว้วิญญาณไร้ญาติ เชิญร่วมบริจาคสมทบเครื่องเซ่นไหว้ ปีที่17 กว่า 3 หมื่นศพ ที่สุสานมังกรทอง
Read More