นายก อบจ.เดินสายออกงาน พบประประชาชน และเปิดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมทางสายน้ำ แข่งเรือ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองทอง อำเภอไทรงาม ท่าทกลางชาวบ้านมาร่วมชมฝีพายกันเต็มขอบอ่าง