เทศบาลเร่งแก้ไขบ่อกำจัดขยะที่อายุเริ่มสั้นลงก่อนถึงจุดวิกฤติ

สืบเนื่องจากปัญหาเรื่องขยะเป็นวาระแห่งชาติทางรัฐบาลได้ให้จังหวัดกำแพงเพชรสำรวจดำเนินการปัญหาขยะทั้งระบบ โดยพบว่า มีกองขยะขนาดใหญ่ 17 กอง ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และมีเพียง 2 แห่งคือเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และเทศบาลตำบลลานกระบือเท่านั้นที่มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดกำแพงเพชร ขอให้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นศูนย์กำจัดขยะศูนย์ที่ 1ของจังหวัดกำแพงเพชรตามนโยบายของรัฐบาล 13174189_500306246832765_3494671983578842127_n

13221481_500306006832789_2991673500159019313_n

13221600_500306106832779_4486794229423583083_nโดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำขยะมาทั้งที่บ่อขยะทุกวันกว่า 40 แห่ง ปริมาณขยะจากวัน 40 ถึง 60 ตัน ขณะนี้ถึงวันละเกือบ 100 ตัน นำขยะมาทิ้งที่บ่อขยะในความดูแลของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยข้อจำกัดหลายประการ อายุการใช้ของบ่อขยะจึงสั้นลง ทางฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการบ่อขยะให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับขยะจำนวนมหาศาลนี้ต่อไป13177705_500306210166102_1530365094821521408_n

13164427_500306153499441_62634814100330114_nเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชากังราว 4 ชั้น 4 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรี นายเสกสรร สุวรรณวัฒนา นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมในตรีฯ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการนำเสนองานรับสัมปทานบริการกำจัดขยะโดยวิธีการคัดแยกขยะในบ่อกำจัดขยะเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง 6155

5870

5850จาก บริษัท กำแพงเพชร อีโนเวชั่น กรีน จำกัด โดย คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังการบรรยายสรุปทางบริษัท กำแพงเพชรฯ ได้เสนอมา เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ในการบริหารบ่อกำจัดขยะของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขยะที่ดี ที่มีผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ของชาวเมืองกำแพงเพชรทุกคน ส่วนความคืบหน้าต่อปัญหานี้ ทางทีมข่าวของเราจะติดตามมาเสนอให้ทราบต่อไป13139136_500306223499434_8224732343113729109_n kppnewslogo 11951163_735666586562681_632762737147982617_n 10891813_889683784404539_509586887221389546_n 12744431_1091884877517761_86550765297277283_n