คณะ อบจ.กำแพงเพชร ร่วมแสดงความจงรักภักดี

SONY DSC

นายสุนทร  รัตนากร นายก อบจ.กำแพงเพชร นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ประกอบด้วย นายปรีชา  ฤกษ์หร่าย  รองนายก อบจ.กำแพงเพชร, สิบเอกณรงค์  อยู่ปาน  รองนายก อบจ.กำแพงเพชร, นายไพฑูรย์  สัตยวงศ์ทิพย์  ปลัด อบจ.กำแพงเพชร, นางสาวปัทมา  อยู่บ้านคลอง รองปลัด อบจ.กำแพงเพชร, สิบเอกนครไทย  ยวนแห่ว  รองปลัด อบจ.กำแพงเพชร, นายสุรพงษ์  ขะจวง  รองปลัด อบจ.กำแพงเพชร, นางสาวรุจิรัตน์  เกี้ยวเกิด ผอ.กองคลัง, นางสุพาศรี  ยวนแห่ว  ผอ.กองกิจการสภา, นายสำเริง สาระชาติ หน.สำนักปลัดฯ, นายศุภชัย  ศรีงาม ผอ.กองการศึกษาฯ, นายสุพรรณ  อุ่นจันทร์  ผอ.กองช่างฯ, นายสุนทร  อุ่นใจ ผอ.กองแผนฯ และ นายสมศักดิ์  นาคนาม  ผอ.โรงเรียน อบจ.กพ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จังหวัดพิษณุโลก

SONY DSC