ศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด

ผู้อำนวยการทรัพยากรน้ำภาค1 ลำปาง เปิดศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด ณ ที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง (ตอนล่าง)จังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลิตน้ำดื่มสะอาดให้ชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง13537509_1745436339006692_7465893862249016317_nวันที่ 29 มิถุนายน 59 เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง (ตอนล่าง) ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายธีระวุฒิ สุคนธประดิษฐ ผู้อำนวยการทรัพยากรน้ำภาค1 ลำปาง เดินทางมาเป็นประธานเปิด ศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสม13528936_1745436449006681_7974502558417224688_nหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70ปี โดยมี นายราชัน หนองเอี่ยน วิศวกรโยธาชำนาญการ ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ดูแลพื้นที่จังหวัดตากกำแพงเพชรและนครสวรรค์ , คุณรัชนี อัศวสุธีรกุล , นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร, ร้อยตรีพัฒนพงษ์ โพยมชัชวาล นายทหารฝ่ายยุทธการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่ 4 ส่วนแยก 1 , นายเชาวนัย ชาญเชี่ยว นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิงพร้อมผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านตำบลหนองปลิงร่วมพิธีพร้อมเปิดน้ำดื่มสะอาดแจกให้แก่ชาวบ้านตำบลหนองปลิงฟรี

13533141_1745436575673335_7765136483500965327_n

13529136_1745436465673346_3141782974079802378_n

13501587_1745436532340006_4243864671435471754_nด้าน นายราชัน หนองเอี่ยน วิศวกรโยธาชำนาญการ ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ดูแลพื้นที่จังหวัดตากกำแพงเพชรและนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด โครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่าของทรัพยากรน้ำและส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐรวมใจสู้ภัยแล้งระหว่างประชาชนรัฐบาลและเอกชนรายการบูรณาการร่วมกัน 13507183_1745436675673325_3227738377518303918_nสำหรับรายละเอียดการผลิตน้ำสะอาด เป็นเครื่องผลิตน้ำดื่มสำหรับขวดโค้กและบริโภคขนาดอัตราการผลิต 400 ลิตรต่อชั่วโมงเครื่องประกอบด้วยชุดกรองน้ำและฆ่าเชื้อโรค 6 ขั้นตอนตามลำดับคือชุดกรองหยาบขนาด 10 ไมครอน ชุดกรองละเอียดขนาด 0.5 ไมครอนชุดกรองคาร์บอนชุดกรองเรซิ่นชุดกรองอุลตร้า filter ขนาด 0.05 ไมครอนชุดฆ่าเชื้ออุลตร้าคือเตอร์ขนาด 22 วัตต์ ให้ประชาชนมั่นใจได้ถึงความสะอาดถูกสุขลักษณะทางนี้ ศูนย์ผลิตน้ำสะอาดบริการแก่ประชาชนที่ประสบสถานการภัยแล้ง สามารถผลิตน้ำสะอาดเพื่อให้บริการประชาชนได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 17.30 น. ทางนี้ประชาชนสามารถนำภาชนะใส่น้ำดื่มมาขอรับบริการน้ำดื่มสะอาดได้//ปชส.กพ.