ลีลาศการกุศล ชมรมข้าราชการบำนาญ

ชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมลีลาศการกุศล ณ หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 โดยมีนายสุนทร จินดาอินทร์ ประธานชมรมข้าราชการบำนาญ จังหวัดกำแพงเพชร อดีต วุฒิสมาชิกสภาฯ1920h1080vi25(50i)_2

1920h1080vi25(50i)_1

1920h1080vi25(50i)_5 พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณกุศลของชมรม ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆในชนบทของจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งทางชมรมได้ประกอบกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนยากจน ในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมการกุศลที่สำคัญ การจัดงานในครั้งนี้1920h1080vi25(50i)_6

1920h1080vi25(50i)_4

1920h1080vi25(50i)_7

1920h1080vi25(50i)_12ภายในงาน มีแฟนคลับรุ่นใหญ่ทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วม ร่วมกิจกรรมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้ เพื่อเกิดความสามัคคีระหว่างสมาชิกข้าราชการบำนาญกับพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสมทบทุนในการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและมอบทุนในโรงเรียนชนบทที่ยากจน และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากห้างร้านต่างๆ ทั้งการจำหน่ายบัตร การสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังได้รับเงินสมทบจากการร้องเพลงของแขกผู้มีเกียรติด้านบนเวที ที่ขึ้นไปร่วมขับร้องเพลงสร้างบรรยากาศสุนทรีทางด้านเสียงเพลงแก่ผู้เข้าร่วมงานในการในการจัดงานการกุศลเพื่อสมทบทุนการศึกษา1920h1080vi25(50i)_15

1920h1080vi25(50i)_14

1920h1080vi25(50i)_10

1920h1080vi25(50i)_9

1920h1080vi25(50i)_11นอกจากนี้นายโชคดี สุทธะมุสิก และบรรดาแขกที่มาร่วมงานก็ ทยอยกันขึ้นเวทีการกุศลขับกล่อมบทเพลงอมตะได้ร่วมสุนทรีทางด้านฟังเพลง ย้อนบรรยากาศกลับไปรำลึกถึงวัยหนุ่มสาวที่ผ่านยุคเสียงเพลงทีรับฟังแล้วเกิดความสุขซาบซึ้งในเนื้อทำนองเพลง เพลงไทยสากล   ไม่เชื่อดูจากภาพข่าวแล้ว แฟนเพลงเลขตำหน้าทั้ง 5 ทั้ง 6 ต่างเลือดลมสูบฉีดด้วยออกอาการกระปี้กระเป๋า กระทบไหล่ ออกกำลังกายเต้นลีลาศกันอย่างสวยงาม