โรงเรียน ว.ว.คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขัน World Bond Robot Contest 2016

13654334_10209002613534527_5141634462536574127_nROOKIE TEAM โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ตัวแทนประเทศไทยแข่งขันระดับนานาชาติ คว้า รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล runner up World Bond Robot Contest 2016 GreenMech World Cup

คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.สุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม รองฯ บุญมา ช้างทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ทีม ROOKIE TEAM เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล runner up ในการแข่งขัน World Bond Robot Contest 2016 GreenMech World Cup ณ Taichung industrial high school ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2559 ซึ่งนักเรียนทีม ROOKIE TEAM ได้แก่ 1.นายอภิสิทธิ พลายแก้ว 2.นายยศพล สิงห์สร้อย 3.นายศุภกิตติ์ เป็งกันทา 4.นายพงศ์กิตต์ จินต์กสิกรรม คุณครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม 1.นางสาวมณีนุช กิตติขจร (วิทยาศาสตร์) 2.นายสุวรรณ เนื่องเกิด (วิทยาศาสตร์) 3.นางทิพวัลย์ พรหมรักษ์ (คอมพิวเตอร์) 4.นายเบญจมินทร์ อรัญเพิ่ม (คณิตศาสตร์) ดร.สุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า เวทีนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันจากหลายประเทศทั่วโลก โจทย์การแข่งขันตั้งในหัวข้อการตั้งรับจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ ซึ่งหัวข้อจะแตกต่างกันไปในแต่ละระดับชั้น ซึ่งจากโจทย์ที่ได้รับมาทำให้เห็นว่าเด็กๆ มีความคิดที่หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นการใช้พลังงานสะอาด สิ่งที่เขาคิดเพื่อตอบโจทย์มีความอลังการและมีความคิดสร้างสรรค์ ผสานความเป็นไทย เราได้ทุ่มเทฝึกซ้อมให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ เชื่อว่านักเรียนของโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมของเราสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ

image

imageผู้สื่อข่าวรายงานต่ออีกว่า บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่าย ชุดสื่อการเรียนรู้ ด้านกลไก โครงสร้างพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด ภายใต้ แบรนด์ GIGO ให้รายละเอียดว่าการแข่งขัน World Bond Robot Contest 2016 Green Mech World Cup เป็นงานที่ได้รับการตอบรับจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิ จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลี ฮ่องกง อินเดีย อเมริกา และประเทศไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยในงานนี้จะมีนักเรียนและครูผู้สอนจากแต่ละประเทศมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและเครือข่ายความรู้ให้กว้างไกล อีกด้วย13686759_10209002612374498_8746888648150491905_nโครงการ World Bond Robot Contest 2016 Green Mech World Cup เป็นโครงการที่เปิดเวทีโลกให้เด็กไทยได้มีโอกาสแข่งขันในระดับสากล ส่งผลให้การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กไทยก้าวไปไกลมาก อีก ที่น่าสนใจคือ โครงการฯ ยังได้เปิดโอกาสอีกมากมายแก่เด็กไทยที่ด้อยโอกาส เด็กไทยในโรงเรียนห่างไกล เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสเท่าเทียมกับเด็กไทยคนอื่นๆด้วย.