ผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจน้ำป่าท่วม สลกบาตร ขาณุฯกำแพงเพชร

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรสำรวจพื้นที่น้ำท่วมจากเหตุน้ำป่า สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งดูแลช่วยเหลือชาวบ้าน1920h1080vi25(50i)_4วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น.นายธานี ธัญญาโภชน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้เดินทางไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชรโดยพบว่าบ้านหมู่ที่ 1 และ 5 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร หลังวัดหงษ์ทอง ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมขัง มีบ้านเรือนราษฎรกว่า 50 หลังคาเรือนและถนนที่ใช้สัญจรในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน ระดับน้ำสูงขณะนี้ 50 เซนติเมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ทางเทศบาลตำบลสลกบาตรได้นำถุงบรรจุทรายไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านได้ใช้กั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้าน จนถนนนั้นกลายเป็นลำคลองขนาดย่อมกลางหมู่บ้าน เพื่อให้น้ำได้ไหลผ่านลงสู่คลองธรรมชาติ ซึ่งคลองธรรมชาติที่อยู่รอบบริเวณหมู่บ้านก็เอ่อล้นเนื่องจากเป็นคลองขนาดเล็กระบายน้ำไม่ทัน ทำให้น้ำได้ไหลกระจายเข้าท่วมบริเวณพื้นที่เป็นวงกว้างมากขึ้น1920h1080vi25(50i)_3

1920h1080vi25(50i)_6

1920h1080vi25(50i)_5นายจำปา ม่วงสิมมา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสลกบาตร เปิดเผยว่า ต้องเร่งให้เจ้าหน้าที่ นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ช่วยสูบน้ำจากท่อระบายน้ำ ระบายลงสู่คลองธรรมชาติ อีกทางหนึ่ง เพื่อให้สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงโดยเร็ว พร้อมกับสำรวจความเสียหาย ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย1920h1080vi25(50i)

1920h1080vi25(50i)_1ส่วนด้านความเดือดร้อนชาวบ้านยังคงมีน้ำในการอุปโภคบริโภค เพราะที่หมู่บ้านทั้ง 2 แห่งใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน ส่วนที่จะเดือดร้อนและเป็นความต้องการของชาวบ้านนั่นก็คือต้องการส้วมเคลื่อนที่เพราะน้ำท่วมแล้วทำให้ส้วมน้ำเต็ม1920h1080vi25(50i)_10ในส่วนของพื้นที่ทางการเกษตร ที่อำเภอขาณุวรลักษบุรีจะมีนาข้าวและไร่มันสำปะหลังซึ่งขณะนี้จมอยู่ใต้น้ำนาข้าวนั้นได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนซึ่งต้องรอให้ระดับน้ำลดลงก่อนทางเจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าสำรวจความเสียหายได้ คาดเสียหายกว่า 5 พันไร่1920h1080vi25(50i)_7

1920h1080vi25(50i)_9ส่วนสาเหตุของการเกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมในครั้งนี้ เนื่องจากได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันส่งผลให้น้ำในพื้นที่สูงของอำเภอใกล้เคียง คืออำเภอปางศิลาทอง ซึ่งมีเทือกเขาและเป็นต้นทางน้ำป่า ได้ไหลลงสู่ลำคลองสาขาต่างๆ ไหลเข้าลงสู่ลำคลองคลองขลุง ตำบลวังไทร ตำบลหัวถนน ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลวังชะพลู ตำบลวังหามแห ตำบลโค้งไผ่ ตำบลดอนแตง ตำบลแสนตอ และตำบลเกาะตาล ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เป็นพื้นที่แหล่งรับน้ำสุดท้ายก่อนที่จะไหลผ่านไปยังเขตรอยต่อจังหวัดกำแพงเพชรกับจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อลงแม่ปิงต่อไป  1920h1080vi25(50i)_8สำหรับปัญหาน้ำท่วมขังที่บริเวณแห่งนี้เป็นปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากติดต่อกันมาแล้วนับสิบปีซึ่งการแก้ไขที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง 3 อำเภอคืออำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงและอำเภอขาณุวรลักษบุรี ในร่วมกันสำรวจต้นทางน้ำของน้ำป่าจะต้องสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในเขตป่าสงวน ซึ่งยังคงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและสร้างแก้มลิงในที่สูงที่ทางน้ำไหลผ่านเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลาก ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณและมีการวางแผนกันในระยะยาวจึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระยะสั้นได้ในขณะนี1920h1080vi25(50i)_14ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายกเทศบาลตำบลสลกบาตร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำได้ร่วมกันหารือถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ว่าจำเป็นที่จะต้องสร้างฟลัดเวย์เปลี่ยนทางน้ำให้ไหลผ่านชุมชน ต้องใช้งบประมาณจำนวน 19 ล้านบาท ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทำแผนยื่นของบประมาณงบกลางจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้จะได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำร่วมกันต่อไปในอนาคตDJI_0100

1920h1080vi25(50i)_12อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำป่าและฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมงโดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตามพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด