นักรบ งานรักษาความสะอาด

3วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยงานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชรยังคงต่อสู้กับงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร วันนี้นักรบเก็บกวาดได้ลงพื้นที่ที่หมู่บ้านเพชรธานี ทำความสะอาดเก็บกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต่อด้วยที่บริเวณข้างรั้วกำแพงโรงเรียนเทศบาล 2และซอยฝั่งตรงข้ามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ซอยเพื่อนเรียน และกำแพงรั้วข้างชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร2ต่อสู้กับการเจริญเติบโตของกิ่งไม้ใบหญ้าข้างรั้วริมถนนในช่วงฤดูฝนตามนโยบายของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เพื่อให้บ้านเมืองสวยงามสะอาดตาเป็นเมืองน่าอยู่ ส่วนท่านที่ต้องการทิ้งวัสดุขอความกรุณาแจ้งงานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและเจ้าหน้าที่เก็บกวาดงานกองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ในวันเวลาราชการ4