ชาวนาบ่อถ้ำไหวตัว เร่งเก็บเกี่ยวข้าวหนีน้ำ

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ชาวนาตำบลบ่อถ้ำไหวตัว เร่งเก็บเกี่ยวข้าวที่ยังไม่ได้กำหนด หนีน้ำก่อนถูกท่วมขังเสียหาย ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ที่เขตและนอกเขต อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชรส่งผลให้น้ำในพื้นที่ต่างอำเภอไหลลงสู่ลำคลองสาขาต่างๆ 1920h1080vi25(50i)_19น้ำนั้นเดินทางมาถึงเขตอำเภอขาณุวรลักษบุรี น้ำจำนวนนี้เกิดจากฝนตกหนักปริมาณน้ำจำนวนมาก สะสมจนไม่สามารถซึมลงสู่ดินได้ จึงเกิดน้ำผิวดินและก็ไหลลงสู่ที่ต่ำ น้ำจำนวนนี้ไหลมาจากเขตอำเภอปางศิลาทอง ผ่านอำเภอคลองขลุง จุดหมายปลายทางถึงอำเภอขาณุวรลักษบุรี และเข้าท่วมขังพื้นที่ ตำบลบ่อถ้ำอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และในวันนี้น้ำป่าก็ไหลเข้าท่วมในเขตเทศบาลตำบลสลกบาตร ระดับน้ำนั้นมีความสูงกว่า 25 ถึง 50 ซม. ซึ่งท่วมขังมาแล้ว 2 วัน 2 คืน หากมีปริมาณฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำ ก็จะทำให้มีน้ำท่วมขังนานวันขึ้น และที่สำคัญปริมาณน้ำที่เอ่อล้นจากลำคลองก็ได้เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรก็คือพื้นที่นาข้าว1920h1080vi25(50i)_17

1920h1080vi25(50i)_16เมื่อ 2 วันที่ผ่านมาเกษตรกรชาวนา หมู่ที่ 18 ต.บ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เห็นท่าไม่ดี เร่งเกี่ยวข้าวที่ยังไม่ได้กำหนดหนีน้ำ เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร หากเกษตรกรไม่เร่งเก็บเกี่ยวข้าว หรือปล่อยต้นข้าวแห่น้ำไว้นานหลายวัน จะทำให้ต้นข้าวเน่าเสียหาย เก็บผลผลิตได้ไม่เต็มที่ จึงต้องจ้างรถเกี่ยวข้าว จำนวน 2 คัน เร่งเกี่ยวข้าวในนาทั้งหมด จำนวน 20 ไร่1920h1080vi25(50i)_15เกษตรกรรายนี้เปิดเผยว่าน้ำป่าท่วมทุกปี บางปีน้ำน้อยเมื่อไหลบ่าเข้าท่วมก็จะแห้งเร็วแต่ในปีนี้ดูท่าทีน้ำจะท่วมขังนานและเริ่มมีน้ำเข้าไปขังในที่นาแล้ว ต้นข้าวก็ยังไม่ได้กำหนดที่จะเก็บเกี่ยวอย่างไรก็ตามก็ได้ตัดสินใจเสียค่าน้ำมันสูบน้ำออกจากนา ดีกว่าจะปล่อยให้ต้นข้าวแช่น้ำได้รับความเสียหาย และได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตจำนวน 20 ไร่นี้ก่อนกำหนด แม้ว่าจะเสี่ยงต่อการขาดทุนก็ตาม