กาชาด ปลื้ม คนปางศิลาทอง บริจาคเลือด 123 คนคนบริจาคอวัยวะ 7 คน

10806วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นางจันทร์จิรา ธัญญาโภชน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินภารกิจเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต ในนามของสภากาชาดไทยเพื่อนำโลหิตทั้งหมดที่ได้รับการบริจาค จากพี่น้องประชาชนไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย ที่ต้องการโลหิตในโรงพยาบาลกำแพงเพชร10807เช้าวันนี้บรรยากาศสุดคึกคัก ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรในคณะเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลกำแพงเพชรได้เคลื่อนที่หน่วยออกรับบริจาคโลหิตไปบริการให้กับพี่น้องชาวอำเภอปางศิลาทอง ได้ร่วมบุญสร้างกุศลสร้างความดีอันยิ่งใหญ่ ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เจ็บป่วยยากไร้ 10802

10803

10809และแม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติใดใดก็ไม่อาจที่จะหาซื้อโลหิตนี้ได้  และในวันนี้ถือว่านายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอปางศิลาทอง และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอปางศิลาทองได้รวมใจเป็นหนึ่ง ทางคณะเหล่ากาชาดสามารถได้รับโลหิตได้ จำนวน 123 ราย คิดเป็น 55,350 ซี.ซี. และรณรงค์เชิญชวนร่วมบริจาคดวงตาให้ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ทำให้มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 12 ราย บริจาคอวัยวะ 7 ราย // อ้อม กาชาด รายงาน