สิงห์โตทองไรซ์วางศิลาฤกษ์ สร้างฌาปนสถาน เชิญชวนสมทบทุน

การสร้างคุณงามความดี ที่สามารถประดับไว้ในบวรพุทธศาสนาอย่างมั่นคงถาวร และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งถือเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ คือการสร้างฌาปนสถาน หรือที่เผาศพถาวร   ซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าเมรุนั่นเอง 1920h1080vi25(50i)_1การสร้างเมรุขึ้นไว้ในวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชน คนส่วนใหญ่ที่ร่วมกันสร้างฌาปนสถาน ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสงเคราะห์ อนุเคราะห์ประชาชนทั่วไป เพื่อรักษาความสะอาด ลดมลภาพิษ ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อหวังบุญกุศล 1920h1080vi25(50i)_3

1920h1080vi25(50i)_2ด้วยอานิสงส์ที่ได้ร่วมกุศลในการสร้างเชิงตะกอนนั้น ทุกชาติที่เกิดไม่เคยประสบความทุกข์เพราะผลกุศลกรรมอันเกิดแก่การสร้างเชิงตะกอนนั้น เป็นเสมือนเพื่อนที่ดีคอยสะกิดไม่ให้ทำกรรมชั่ว และเตือนให้ทำกรรมดี เป็นต้น1920h1080vi25(50i)_23

1920h1080vi25(50i)_14นายมนต์ชัยรุ่งชาญชัย กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ จังหวัดกำแพงเพชร คุณธัญญา รุ่งชาญชัยเจ้าของผู้ประกอบการบริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่นจำกัด โดยมีครอบครัว คุณแม่บุญธรรม พงษ์พานิช คุณรัชนี คุณไพบูลย์ รุ่งชาญชัย ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างฌาปนสถาน เมรุ ที่วัดสาลี ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส มีพระครูโสภณคุณาธาร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวน 21 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ท่ามกลางพี่น้องประชาชนชาวตำบลสาลี กว่า 200 คนที่มาร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้1920h1080vi25(50i)_13

1920h1080vi25(50i)_11

1920h1080vi25(50i)_12

1920h1080vi25(50i)_27ทั้งนี้นางสาวอังศุมาลิน วงศ์ศรีเผือก ตัวแทนคณะกรรมการได้กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ว่า ในนามคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้าง ฌาปนสถาน วัดสาลี      พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน มีความปลื้มปิติ ที่คุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย และคุณธัญญา รุ่งชาญชัย ได้เดินทางมาเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้าง ฌาปนสถานวัดสาลี ด้วยวัดสาลี ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ก่อตั้งวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2396 รวมเป็นระยะเวลา 163 ปี ปัจจุบันขาด ฌาปนสถาน 1920h1080vi25(50i)_16

1920h1080vi25(50i)_17ดังนั้นวัดสาลีโดยพระครูโสภณคุณาธาร พร้อมด้วยคณะกรรมการจึงมีมติ สมานฉันในการดำเนินการก่อสร้างฌาปนสถาน เพื่อเป็นการสงเคราะห์ให้แก่ชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ในการใช้ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธ ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างฌาปนสถานในครั้งนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินจำนวน 7 ล้านบาท 1920h1080vi25(50i)_7

1920h1080vi25(50i)_20

1920h1080vi25(50i)_22ในการนี้ ทางวัด ได้รับบริจาคทำบุญ ในการดำเนินการ 2 ล้านบาท ส่วนคุณมนต์ชัยและคุณธัญญา รุ่งชาญชัย ได้บริจาคสมทบ ในวันนี้จำนวน 1 ล้านบาท ยังคงขาดจตุปัจจัย อีกจำนวนมาก ทางวัดจึงได้ฝากบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เพื่อได้ร่วมสมทบ ทุนสร้างบุญกุศลร่วมกันได้ที่วัดสาลีหรือที่คุณมนต์ชัย คุณธัญญารุ่งชาญชัย เจ้าของบริษัทสิงโตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดจังหวัดกำแพงเพชร

DCIM100MEDIADJI_0038.JPG
DCIM100MEDIADJI_0038.JPG
DCIM100MEDIADJI_0036.JPG
DCIM100MEDIADJI_0036.JPG
DCIM100MEDIADJI_0031.JPG
DCIM100MEDIADJI_0031.JPG
DCIM100MEDIADJI_0029.JPG
DCIM100MEDIADJI_0029.JPG
DCIM100MEDIADJI_0016.JPG
DCIM100MEDIADJI_0016.JPG
DCIM100MEDIADJI_0014.JPG
DCIM100MEDIADJI_0014.JPG
DCIM100MEDIADJI_0004.JPG
DCIM100MEDIADJI_0004.JPG

วัดสาลี เดิมชื่อ วัดศาลารีตั้งอยู่ทางทิศใต้ของคลองลำสาลีตามประวัติก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2396 ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 แต่ไม่มีประวัติที่แน่ชัดว่า ผู้ใดเป็นผู้ริเริ่มในการก่อสร้างวัดนี้ขึ้น ปัจจุบันมี พระครูโสภณคุณาธารหรือหลวงพ่อสิงโตเป็นเจ้าอาวาส//พิพัฒน์ จงมีความสุข / รายงาน/ วันที่ 28 สิงหาคม 2559