ประปาลดแรงดันน้ำซ่อมแซมอาคารถึงเดือนพฤศจิกายน

imageเรียน ผู้ใช้น้ำ กปภ.สาขากำแพงเพชร
ขอแจ้งลดแรงดันน้ำเป็นช่วงเวลา ณ โรงกรองน้ำหนองปลิง เพื่อดำเนินการปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด 160 ลบ.ม./ชม. และขนาด 200 ลบ.ม./ชม. ซึ่งมีผลทำให้ปริมาณน้ำผลิตจ่ายไม่เพียงพอต่อการจ่ายน้ำ จึงจำเป็นต้องมีการลดแรงดันน้ำเป็นช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 ของวันที่ 28 กันยายน – 7 พฤศจิกายน 2559 ของทุกวัน imageส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร , ต.ในเมือง , หน้าแม็คโคร , หมู่บ้านจงสวัสดิ์ , โรงพยาบาลกำแพงเพชร , ตลาดไนท์บาร์ซ่า , ถ.ราชดำเนิน , ถ.เกาะแขก , ถ.เทศา2 , พื้นที่เทศบาลตำบลไตรตรึงษ์ , ต.คลองแม่ลาย , ต.อ่างทอง , ต.ไตรตรึงษ์ , บ้านท่าเสากระโดง , บ้านคลองบางทวน , โรงเรียนหนองปลิง , เทศบาลตำบลนครชุม , อบต.นครชุม , บ้านทุ่งเศรษฐี , ม.ราชภัฏกำแพงเพชร , ถ.เจริญสุขฝั่งขวาทั้งหมดถึงหมู่บ้านไดมอนด์ปาร์คทวิน , ถ.บ่อแขก , บ้านวังบัว , หน้าสำนักงานประปากำแพงเพชร , หน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร , ตลาดต้นโพธิ์ , โลตัส จึงขอให้ผู้ใช้น้ำได้โปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในวันและเวลาดังกล่าวด้วย และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้คะ โทร.055-711373 คะ