สภาอุตสาหกรรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ Energy Points ครั้งที่ 17

14444767_614272808753637_1367228752716105810_oวันที่28 กันยายน 2559)นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา พร้อมด้วย ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์, ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2, และ นายสรวิชญ์ ธันยบูร์สถาพร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้การตอนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ในการสัมมนาประชาสัมพันธ์ Energy Points ครั้งที่ 17 จ.นครสวรรค์ พร้อมแนะนำรายละเอียดโครงการ Energy Points ดำเนินงานโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งจะนำประโยชน์ด้านการลดใช้พลังงานมาสู่ผู้ประกอบการต่อไป มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 120 คน ณ โรงแรม 42C The Chic Hotel นครสวรรค์//สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร รายงาน14409877_614272982086953_8384184731361733096_o

14444767_614272845420300_2853568916085419425_o

14449872_614273002086951_6031846071387929061_n