นายกบรรจง เร่งซ่อมหลุมบ่อถนน ลดความเดือนร้อน

5391วันที่ 29 กันยายน 2559 นายบรรจง รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา นายสมเกียรติ ฤทธิ์เสือ ปลัดเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา นายสำราญ กองสิน  พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน นำชาวบ้าน และ เครื่องจักร และคนงาน ช่วยกัน ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ โดยนำยางมะตอยผสมเสร็จสำเร็จรูป เทลงในหลุมให้เต็มแล้วใช้เครื่องบดอัด เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาฝนตกหนักทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเล็กบ่อใหญ่ ตลอดเส้นทางทั้งสามหมู่บ้านยาวเกือบ 10 กิโลเมตร ถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนราดยางดำ สายหมู่บ้านท่าข้ามไปจนถึงหมู่บ้านบ้านมอตะแบก เขตถนนภายในหมู่บ้านที่เชื่อมต่อกัน มี หมู่ 5 บ้านท่าข้าม หมู่ 6 บ้านเลิ้งกะพงษ์ และ หมู่ 12 บ้านมอตะแบก ตำบลคลองลานพัฒนา 75763

5388นายบรรจง รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา กล่าวว่า เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตก และน้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนจนกลายเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งถนนเส้นนี้เดิมไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองลาน แต่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท ซึ่งขณะนี้ทางหลวงชนบทได้โอนถ่ายมาให้แล้ว ทางเทศบาลจึงรีบเข้ามาดำเนินการหวั่นเกิดได้รับอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางนี้ ที่ผ่านมาก็เข้ามาซ่อมแซมบ้างแล้ว แต่เนื่องจากมีฝนตกชุก หากซ่อมแซมไปจะไม่เกิดประโยชน์ แต่ช่วงนี้ฝนเริ่มลดลงแล้วจึงรีบเข้ามาซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้ตามปกติ  สำหรับเส้นทางดังกล่าวมีผู้สัญจรจำนวนมาก ทั้งชาวบ้านที่ต้องสัญจรระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งหากชำรุดอีก็จะทำการเข้ามาซ่อมใหญ่อีกครั้ง