เปลี่ยนเศษขยะให้มีราคา เป็นค่าพยาบาลรักษาสุขภาพ

14612423_566993136830742_3437680488206298010_oเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯและเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมประจำเดือน โครงการ เปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ ปีงบประมาณ 255914856083_566992796830776_260384432147917970_oสืบเนื่องจากรัฐบาลได้เร่งรัด ให้แต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างจริงจัง เพื่อลดปริมาณขยะและสามารถนำขยะที่ยังมีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในด้านการรักษาความสะอาด เก็บกวาด ขนขยะมูลฝอย อยู่แล้วจึงรับนโยบาย มาดำเนินงานโดยแบ่งผู้รับผิดชอบ ต่างกันไป 14615602_566993173497405_4452058381483168663_o

14890510_566993163497406_7032221439909691393_oซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดจึงทำให้สุขภาพไม่ค่อยสมบูรณ์ประกอบกับอายุมากเมื่อเกิดการเจ็บป่วยทำให้ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ขาดรายได้ประจำต้องกู้หนี้ยืมสินมารักษาตัวเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวฝ่ายรักษาความสะอาดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้จัดทำโครงการเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ขึ้น เพื่อเปลี่ยนขยะมาเป็นค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยและสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานสร้างนิสัยในการคัดแยกขยะและยังช่วยลดปัญหาขยะที่ต้นทางอีกด้วย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมียอดเงินสะสมแล้วจำนวน 90,000 บาท มีสมาชิกแล้วทั้งหมด 102 คน14883681_566993283497394_6921217723433782412_o

14715588_566992806830775_7366389005161872716_o

14883604_566993246830731_6771275824424496194_o