อ.รุ่งธรรมมอบ เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ

14902936_567516546778401_6888424256624160246_oเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 คณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นำโดย ดร.รุ่งธรรม ธรรมปิยานันท์ ศรีวรรธนศิลป์ ครูเชี่ยวชาญ ศูนย์บริรักษ์ไทย แผนกคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกันประดิษย์เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทำเพื่อมอบให้กับหน่วยงานที่ต้องใช้และหาชื้อไม่ได้ ฟรี เพื่อน้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพาณิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้รับมอบจำนวน 2 ชุด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงขอขอบพระคุณอาจารย์และทีมงานของศูนย์บริรักษ์ไทย มา ณ ที่นี้เป็นอย่างยิ่ง14889730_567516730111716_8209012839364715211_o

14855980_567516733445049_8964292340799824327_o