พสกนิกรกำแพงเพชรบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพ่อหลวง

พสกนิกรชาวจังหวัดกำแพงเพชร แต่งกายไว้ทุกข์ชุดขาวและดำ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 ที่วัดคูยาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรโดยในวันนี้วันที่ 31 ตุลาคมพ. ศ. 2559 เวลา 15.30 น.นางกุลดา พันธ์เตี้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาสนำหัวหน้าส่วนราชการ   ข้าราชการ พลเรือน คณะครู ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรทุกหมู่เหล่า แต่งกายไว้ทุกข์ด้วยชุดขาวและดำประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชdsc_6580โดยมีนางกุลดา พันธ์เตี้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับนายประกอบ คงเขียวอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวเมตตา คุโนปถัมภ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร นางปาริษา ปานพรหมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ จังหวัดกำแพงเพชร นายรังสรรค์ สบายเมืองประธานชมรมโรงสีจังหวัดกำแพงเพชร นายธนิตนิธินันท์ศุภกิจ และนางหทัยรัตน์ ศรีโสภณ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์dsc_6581

dsc_6584สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดพิธีขึ้นเพื่อให้ประสบนิกรชาวจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันถวายความไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรธร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสักการะแสดงความเคารพต่อพระบรมศพ อันเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้เคยทรงพระราชกรณียกิจตรากตรำพระวรกายมายาวนานถึง70 ปี เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นต้นมาdsc_6589

dsc_6579ภายในบริเวณพิธีทางจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมจัดสมุดให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยและจัดนิทรรศการภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึกร่วมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านdsc_6602

dsc_6609

dsc_6611

dsc_6614จังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยประชาชนสามารถร่วมพิธีได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไปทุกวัน จนถึงวันที่12 พฤศจิกายน 2559 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมอเนกประสงค์วัดคูยาง พระอารามหลวง ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรdsc_6619

dsc_6595

dsc_6593

dsc_6599

พิพัฒน์ จงมีความสุข รายงาน