ศิลปินเยาวชน 599 คน ซ้อมหนักเตรียมพร้อมขึ้นเวที “บทเพลงพ่อ”

ศิลปินเยาวชนท้องถิ่น 599 เตรียมพร้อม “บทเพลงพ่อ” เพื่อขึ้นเวทีประวัติศาสตร์ครั้งแรก แห่งเมืองมรดกโลก ครูสลานำทีมนักร้องร่วมถวายความอาลัยในบทเพลง เล่าสู่หลานฟัง

วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2559 นายปรีชาฤกษ์หร่าย รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการฝึกซ้อมดนตรีเวทีเด็กและเยาวชนของจังหวัดกำแพงเพชร ที่เตรียมจะขึ้นเวทีประวัติศาสตร์แสดงความสามารถในบทเพลงพระราชนิพนธ์ ที่มีการรวมตัวของผู้แสดงมากที่สุดถึง 599 คน ภายในงาน 19 บทเพลง 599 บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ” ณ สนามกีฬาชากังราว(ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร15133835_1216918525021569_1415158139_oทั้งนี้ นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า จากพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความมีอัจฉริยะภาพและความสามารถทางด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะการถ่ายภาพ หัตถศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ วรรณศิลป์ วาทะศิลป์และสถาปัตยศิลป์จนได้รับสมญานามว่า เป็นอัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยาม และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงเป็นแบบอย่างแห่งศิลปินผู้เปลี่ยนด้วยพรสวรรค์และมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นศึกษาเรียนรู้ทดลองด้วยพระองค์เอง ประกอบกับด้วยพระวิริยะอย่างยิ่งของพระองค์ท่าน15292750_1225148057531949_1113552577_oองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมเครือข่ายวัฒนธรรมและภาคเอกชนจึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรี ไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทย ดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้านขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา และในวันที่ 18 ธันวาคม 2559 จะเป็นการซ้อมครั้งใหญ่ ณ สนามกีฬาชากังราว(ริมปิง)องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ก่อนที่จะบันทึกการแสดงประวัติศาสตร์ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 18.19 น. ณ สนามกีฬาชากังราว(ริมปิง)15271699_1225148574198564_2047748898_oกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่จะได้มีการเรียงร้อยเรื่องราว ความเป็นมาที่พระองค์ท่านได้แต่งขึ้นในแต่ละเพลง อาทิ แสงเทียน ยามเย็น ชะตาชีวิต สายฝน ใกล้รุ่ง อาทิตย์อับแสง ยิ้มสู้ อาทิตย์อับแสง แผ่นดินของเรา และพรปีใหม่ พร้อมร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช15225156_1225147724198649_1954693245_oสำหรับบรรยากาศการฝึกซ้อมเด็กและเยาวชนทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อที่จะทำความดีถวายแด่พระองค์ท่าน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้เล่นดนตรีสากลและดนตรีไทยรวมทั้งนักร้องประสานเสียง โดยทุกคนมีความคาดหวังที่จะขึ้นเวทีเพื่อเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่มีการรวมตัวกันมากที่สุดเท่าอย่างไม่เคยมีมาก่อน15216113_1225148284198593_49489311_oนอกจากนั้นด้านยังได้รับความเมตตาจากพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐมและ   ประสานศิลปินอาทิ ครูสลา คุณวุฒิ, เสถียร ทำมือ, เน็ค นฤพล,ข้าวทิพย์ ธิดาดินและเอิ้นขวัญ วรัญญา เดินทางมาขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมกับพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรในวันงานดังกล่าวอีกด้วย15271646_1225148227531932_38332985_oซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษา เครือข่ายวัฒนธรรม ภาคเอกชนตลอดจนประชาชนของจังหวัดกำแพงเพชร ที่นอกจากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์จะทรงเป็นแบบอย่างแห่งศิลปินแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีแสดงออกทางความสามารถด้านดนตรี และตระหนักในบทเพลงสำคัญ และเป็นการอนุรักษ์ สืบสานดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดิน จึงขอเชิญชวนศิลปินตลอดจนพี่น้องประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าวต่อไป