ชมรมรถยนต์บรรทุกอ้อยกำแพงเพชร-ทรายทอง ถวายคำอาลัยแด่พ่อหลวง

6981เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ชมรมรถยนต์บรรทุกอ้อยกำแพงเพชร-ทรายทอง  จัดพิธีถวายคำอาลัยแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช สมาชิก แขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน7005

7007เสร็จแล้วชมรมรถยนต์บรรทุกอ้อยกำแพงเพชร-ทรายทอง  บริหารงานโดยมีคุณยิ่ง นิยมชน ประธานชมรม คณะกรรมชมรมฯ   กลุ่มธุรกิจ   V.N.GROUP  ได้ร่วมกันจัดให้มีการรับสมัครสมาชิกเข้าชมรมฯเพื่อให้ชมรมฯได้ดูแลด้านการป้องกันและช่วยเหลือด้านการเกิดอุบัติเหตุของการบรรทุกอ้อยประจำปี ของฤดูการหีบอ้อย 2559/2560 – ร่วมรับประทานอาหาร ณ.บริเวณปั้มคลองสุขใจบริการ  อ.ทรายทองวัฒนา  จ.กำแพงเพชร 6990