ขนส่งตั้งด่านตรวจสภาพรถก่อนปีใหม่ 3 ชั่วโมงพบผิดปรับ 23 ราย

s__4784174วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 16.30-19.30 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร โดยนางสาวสุกัญญา ศิริโภคากิจ ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายหน้าที่ให้ผู้ตรวจการขนส่งออกตั้งด่านตรวจความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 ณ จุดตรวจบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1  ถนนพหลโยธินบริเวณหน้าศูนย์ปฏิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโครงการชลประทาน (ฝั่งขาขึ้น) ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พบการกระทำผิด จำนวน 23 รายเปรียบเทียบปรับจำนวน 21 รายเป็นเงิน 10,900 บาทและออกคำสั่งผู้ตรวจการจำนวน 2 ราย ดังนี้s__4784170

1.พรบ.การขนส่งทางบก จำนวน 10 รายเปรียบเทียบปรับ 8 ราย เป็นเงิน 3,100 บาท และออกใบสั่งผู้ตรวจการขนส่ง 2 ราย ในข้อหาความผิดดังนี้

– ไม่นำรถเข้าตรวจกลางปี 1 ราย

– ติดตั้งแตรลม 2 ราย

– เพิ่มเติมเบาะที่นั่ง 1 ราย

– ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง 6 ราย

2.พรบ.รถยนต์จำนวน 13 รายเปรียบเทียบปรับจำนวน 13 ราย เป็นเงิน 7,800 บาท ในข้อหาความผิดดังนี้

– ไม่ติดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 3 ราย

– เปลี่ยนแปลงตัวรถจากรายการที่จดทะเบียนไว้ 6 ราย

– ติดตั้งไฟสีไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง 4 รายs__4784177

s__4784182

s__4784176