จัดระเบียบริมปิง ห้ามตั้งวงดื่มเหล้าเด็ดขาด

เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ร่วมประชุมกำหนดมาตรการในพื้นที่สาธารณะที่มีการมั่วสุมของบรรดาวัยรุ่นแนะนำสุรามาดื่มกันในพื้นที่จนนำไปสู่การก่อเหตุทะเลาะวิวาทและก่อเหตุรุนแรงเป็นปัญหาของสังคมและส่งผลกระทบละเมิดความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ และนักท่องเที่ยว ที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะร่วมกันในการออกกำลังกายการพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ยังทิ้งเศษขยะเรี่ยราดไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกกระดาษกล่องโฟมและขวดสุรา เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันมีแต่ความรุนแรงเพิ่มขึ้น จากปัญหาดังกล่าวทางหน่วยงานราชการได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมาอย่างต่อเนื่องdsc_0073พื้นที่ดังกล่าวคือบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำปิง ตลอดแนวที่ประชาชนชาวเมืองกำแพงเพชรได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายกันในช่วงยามเย็น นอกจากนี้พื้นที่ริมแม่น้ำปิงยังเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเพราะเป็นพื้นที่ที่มีความงดงามของทัศนียภาพในยามเย็น101840

101841

101842จากปัญหาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พ.ต.ท.ภาณุวัฒน์ ภูจอมเพชร รองผู้กำกับป้องกันปราบปรามฯ พันเอกพงศธร นิพภยะรองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร นายสุทธิวิทย์ สายหยุดปลัดป้องกันอำเภอเมืองกำแพงเพชร  นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรได้ประชุมหารือและกำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ที่อยู่ในการกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของทางราชการdsc_0098โดยห้ามจำหน่ายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่อยู่ในการกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของทางราชการตลอดแนวเขื่อนริมแม่น้ำปิงตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ. ศ. 2551 ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือว่าปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับavchd1080i2550isize1920h1080vrate25

dsc_0087นอกจากนี้ยังกำหนดการตั้งจุดตรวจอย่างเข้มงวดเพื่อคืนพื้นที่ริมเขื่อนแม่น้ำปิงให้กับประชาชนชาวเมืองกำแพงเพชรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน