หน่วยงานท้องถิ่นให้ความสำคัญ การป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560

dsc_0164

เทศกาลปีใหม่ ปี 2560 กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วัน  เป็นช่วงที่ทุกคนต่างก็ต้องใช้รถใช้ถนน ในการเดินทางกลับบ้าน หรือเดินทางท่องเที่ยว  โดยในปีนี้มีหยุดยาวถึง 4 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560   และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาช่วงวันหยุดยาว จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน บ่อยครั้ง  ทุกภาคส่วนจึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 ขึ้น

dsc_0059_resize

โดยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ลานหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560  โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร แขวงการทางกำแพงเพชร สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สนับสนุนด้านสถานที่   ได้ตั้งจุดบริการประชาชนตามถนนสายหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งจุดบริการในหมู่บ้าน และให้เจ้าหน้าที่บริการตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจาก ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทุกปีมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อรวมญาติ ทำบุญหรือสังสรรค์รื่นเริง และเดินทางท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศสูงกว่าช่วงปกติ ดังนั้น เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงร่วมกันจัดการรณรงค์สร้างเสริมความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนรู้จักลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ขึ้น

dsc_0052_resize

โดยดำเนินการเข้มข้นทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 รวม 7 วัน มาตรการทั่วไป ได้แก่ การใช้มาตรการด้านบริหารจัดการ มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย มาตรการด้านพาหนะปลอดภัย มาตรการผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและมาตรการด้านการตอบสนองภายหลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการที่เข้มงวด ได้แก่การตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอร์ผู้ขับขี่ทั้งรถส่วนตัว และรถสาธารณะ มาตรการป้องกัน เน้นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ และภาคเอกชน และมาตรการการแก้ไขปัญหา สำหรับจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่

dsc_0056_resize