อำเภอปางศิลาทองบริการประชาชนเดินทางปีใหม่

15747628_1626724427623109_2136259618539262830_nที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง ประธานในการเปิดจุดตรวจ/จุดบริการ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กู้ภัยสว่างกำแพงเพชรฯจุดปางศิลาทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯและประชาชนร่วมพิธีดังกล่าว ณ จุดตรวจ/จุดบริการฯ บ้านเขาน้ำอุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรมีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยง 4 มาตรการ ดังนี้15726452_1626724594289759_5868638017531977830_n

1. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน
2. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน
3. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
4. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม
ซึ่งมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การตั้งจุดตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จริงจังและต่อเนื่อง ตามมาตรการ 10 มาตรการ ได้แก่ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม.
(10 รสขม)
1.ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
2. ขับรถย้อนศร
3.ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร
4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
5.ไม่มีใบขับขี่
6. แซงในที่คับขัน
7. เมาสุรา
8. ไม่สวมหมวกนิรภัย
9. มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย
10. ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
ทั้งนี้ อำเภอปางศิลาทองยังได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ 24 ชั่วโมงในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ณ จุดอำนวยความสะดวกทางถนนบ้านเขาน้ำอุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้สโลแกน ” ปีใหม่ปลอดภัย คนไทยปลอดทุกข์ ”
ในการนี้ ขอให้ทุกท่านขับขี่ด้วยความปลอดภัย สวัสดีปีใหม่ 2560 15267509_1626724067623145_7823334279981609238_n

 

15741218_1626723867623165_8159773136838486932_n

15727386_1626725027623049_3996275412578189075_n

15726546_1626725054289713_4125482136699521654_n