ปาง-คลองลาน ซ่อมถนนคืนความสุขชาวบ้านรับปีใหม่

dsc_0081นายอำเภอปาง ร่วมกับ 2 นายกฯเล็ก  คลองลาน-ปางศิลาทอง ซ่อมถนนคืนความสุขชาวบ้านรับปีใหม่ วันที่ 30 ธ.ค. 59 ที่บริเวณสะพานบ้านเขาน้ำอุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง เชื่อมบ้านโชดชัยพัฒนา หมู่ 11 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง นายจำรุณ กาฬภักดี นายก อบต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง นายบรรจง รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา อ.คลองลาน ร.ต.พิชิต สุรินทร์ หัวหน้า ชป.รส.อ.ปางศิลาทอง นายจำนง แก้วทองดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายทวี อินทร์ม่วง ท้องถิ่นอำเภอปางศิลาทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ทั้ง 2 อำเภอ กว่า 500 คน ร่วมกันซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านที่เชื่อมกันระหว่างบ้านเขาน้ำอุ่น ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง กับ บ้านโชดชัยพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน ที่เป็นหลุมเป็นบ่อทั้งเล็กและบ่อใหญ่ ทำให้ประชาชนต้องคอยระวังลื่นล้มขณะใช้รถทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ โดยวันนี้ได้นำยางมะตอยสำเร็จรูป 300 ถุง เทลงตามหลุมให้เต็มแล้วแล้วใช้เครื่องตบอัด ให้แน่นปิดหลุมเสอมกับถนน เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาจากฝนตก ทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดเส้นทางยาว กว่า 1,000 เมตรdsc_0075นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง กล่าวว่า เนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมามีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนจนกลายเป็นหลุมเล็กบ้างใหญ่บ้าง ตลอดเส้นทางสายบ้านเขาน้ำอุ่น – โชดชัยพัฒนา มีชาวบ้านทั้ง 2 อำเภอ คืออำเภอคลองลานและอำเภอปางศิลาทอง ซึ่งช่วงนี้เป็นเทศกาลปีใหม่ จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางทั้งไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดและเดินทางกลับบ้านและต้องใช้รถยนต์ สัญจรไปมาหวั่นว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน จึงทำกิจกรรมบูรณาการ “ ประชารัฐ “ ร่วมใจพัฒนาซ่อมแซมถนน ทุกๆหมู่บ้านในเขต อบต.หินดาต ที่กล่าวได้ว่าตำบลหินดาต เป็น อบต.ถนนปลอดฝุ่น 99 % เพราะมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนยางดำ ทุกหมู่บ้าน ต้อนรับ พ.ศ.ใหม่ปี 2560 dsc_0093สำหรับเส้นทางไหนขำรุดมากก็จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณลาดยางใหม่ พร้อมกับ การทำ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อ.คลองลาน กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อ.ปางศิลาทอง เพื่อบูรณาการทั้ง 2 อำเภอ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความรักความสามัคคีของคนในชุมชน รวมทั้งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประชารัฐ โดยรัฐหรือรัฐบาลจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกสนับสนุนทั้งภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่นั้นๆ มีส่วนร่วมด้วยdsc_0092