ปีใหม่นี้ห้องบัตรประชาชน เทศบาลเมือง กพ.บริการไม่มีวันหยุด

dsc_0654เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร์และงานบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชรแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเรื่องการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ 2560 ของศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งแจ้งให้ทุกจังหวัดเปิดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ และให้บริการศูนย์บริการร่วมบริการแบบเบ็ดเสร็จ one stop service และให้เปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร์และงานบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560dsc_0658

dsc_0659

dsc_0662เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ และเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฏรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ในวันและเวลาดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 08.30 น .ถึงเวลา 16.30 น.หากมีปัญหาหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 55-71 8200 ต่อ 104 หรือ 105 ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชรdsc_0655

dsc_0663

dsc_0652