ทหาร ผู้ว่าฯ เยี่ยมจุดบริการประชาชนปีใหม่

500818วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 และคณะ ในการตรวจเยี่ยมหน่วยและจุดบริการประชาชนพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ธรรมรัตน์ปิโตรเลียม แยกนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 500865โดยนายธานี ธัญญาโภชน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง, นางกุลดา พันธ์เตี้ย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.อ.เฉลิมพล จินตรัตน์ รักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชรตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ขนส่ง แขวงฯ อาสาสมัครฯ และเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้การต้อนรับ//ข่าวข้างจวน รายงาน500899