ชื่นมื่น ผู้โชคดีเดินทางรับกระบะไทรทันและเก๋งอัลเมร่า จากกาชาด

ชื่นมื่น ผู้โชคดีเดินทางรับกระบะไทรทันและเก๋งอัลเมร่า จากกาชาด

Read more

รักษาการ นายก อบจ. นำคณะผู้บริหาร ส.อบจ.กพ. และข้าราชการ เข้าร่วมนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” ณ จังหวัดเชียงใหม่ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน

รักษาการ นายก อบจ. นำคณะผู้บริหาร ส.อบจ.กพ. และข้าราชการ เข้าร่วมนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” ณ จังหวัดเชียงใหม่ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน

Read more

นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ประกาศเจตนารมณ์โปร่งใส

นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ประกาศเจตนารมณ์โปร่งใส

Read more

สสส.พาสื่อ บุกคุกกำแพงเพชรปลอดบุหรี่

สสส.พาสื่อบุกคุกกำแพงเพชรปลอดบุหรี่

Read more

รณรงค์ไฟป่าบูรณาการนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า (Bike against forest fire)

รณรงค์ไฟป่าบูรณาการนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า (Bike against forest fire)

Read more

ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน แข่งว่าวไทย ประกวดปลากัด หางนกยูง

ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน แข่งว่าวไทย ประกวดปลากัด หางนกยูง

Read more

จังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ปางศิลาทอง

จังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ปางศิลาทอง

Read more

ผู้ว่าฯเยี่ยมชม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปางศิลาทอง

ผู้ว่าฯเยี่ยมชม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปางศิลาทอง

Read more

ผู้ว่าฯรับนโยบายสร้างความสามัคคีปรองดองในส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าฯรับนโยบายสร้างความสามัคคีปรองดองในส่วนภูมิภาค

Read more

ตรวจสนามสอบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ร.ร.ในสังกัดเทศบาลเมือง กพ.

ตรวจสนามสอบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ร.ร.ในสังกัดเทศบาลเมือง กพ.

Read more