กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร รับบริจาคโลหิตชาวโกสัมพีนครได้ 52,650 ซี.ซี.

วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอโกสัมพีนคร ได้ต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรภายใต้การนำของนางจันจิรา ธัญญาโภชน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายภารกิจ ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร เคลื่อนออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ได้โลหิตที่ข้าราชการประชาชนบริจาค จำนวน 117 ราย คิดเป็น 52,650 ซี.ซี. และรณรงค์เชิญชวนร่วมบริจาคดวงตาให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ทำให้มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 9 รายและมีผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 3 ราย// อ้อม กาชาด รายงาน