ประปาเตือน…บุคคลแอบอ้าง เรียกเก็บเงินค่าน้ำประปา

ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร ออกเตือนประชาชน ระวังบุคคลแอบอ้างเป็นพนักงานการประปา เรียกเก็บเงินค่าน้ำประปา

วันที่ 28 มีนาคม 560 หลังได้รับข้อมูลจากผู้ใช้น้ำว่า มีการเรียกเก็บค่าน้ำประปาประจำเดือนที่ค้างชำระ และได้ออกบิลใบเสร็จรับเงินชั่วคราวให้ผู้ใช้น้ำ โดยได้บริการรับชำระถึงบ้านผู้ใช้น้ำ ซึ่งไม่ใช่นโยบายของการประปาส่วนภูมิภาคให้พนักงานออกไปเก็บเงินค่าน้ำประปาตามบ้าน ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพได้ดำเนินการดังกล่าวในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรแล้ว

นายสมชัย ทุมมณี ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร กล่าวว่า ขณะนี้ มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่การประปา พร้อมปลอมแปลงบัตรพนักงานเพื่อใช้แสดงตน โดยใช้กลวิธีต่างๆ ในการหลอกล่อเหยื่อให้หลงกล เช่น ออกไปเรียกเก็บค่าน้ำประปา โดยการปลอมแปลงเอกสารใบเสร็จรับเงิน มีผู้ใช้น้ำประปาหลายรายที่          สูญเสียเงินให้แก่มิจฉาชีพกลุ่มนี้ เพราะกลัวถูกตัดมาตรวัดน้ำโดยพฤติกรรมของมิจฉาชีพกลุ่มนี้ จะขับขี่รถจักยานยนต์และแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่การประปาไปแจ้งกับผู้ใช้น้ำประปาว่า ถึงกำหนดชำระเงินค่าน้ำประปา และหากเลยกำหนดจะต้องถูกตัดมาตรวัดน้ำ แต่หากผู้ใช้น้ำประปาให้กลับเจ้าหน้าที่ตอนนี้จะไม่ถูกตัดมาตรวัดน้ำ ด้วยความที่ผู้ใช้น้ำกลัวว่าจะถูกตัดน้ำ จึงยอมจ่ายเงินให้ไป และกลุ่มมิจฉาชีพ และกลุ่มมิจฉาชีพได้เขียนกระดาษแทนใบเสร็จรับเงินไว้ให้ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ใช้น้ำหลงเชื่อและสูญเสียทรัพย์สิน เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ซึ่งขณะนี้มีผู้ใช้น้ำ กปภ.สาขากำแพงเพชร ได้ถูกกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานประปา และได้ออกบิลใบเสร็จรับเงินชั่วคราวให้ผู้ใช้น้ำไปแล้ว ทั้งนี้ขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำได้ชำระเงินค่าน้ำประปา เฉพาะที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค หรือที่ตัวแทนจุดบริการของการประปาส่วนภูมิภาคเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-716577