จังหวัดรับเจ้าภาพแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ปี 61

วันที่ 30 มีนาคม 2560  นายธานี​ ธัญ​ญ​าโภชน์​ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร​ ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ประจำปี 2561 ครั้งที่​ 2/2560 ณ ห้องประชุม​ศาลากลาง​จังหวัด​กำแพงเพชร ร่วมด้วย​นางปริษา​ ปานพรหม​ ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​จังหวัดกำแพงเพชร​ ร่วมด้วย นายสุรพงษ์ กันสุวรรณ ผอ.กกท.กำแพงเพชรนายรวี​โรจน์​ ส่อง​ศรี​ ประชา​สัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรนางสาวศิริธร เลาหะวิไลย หัวหน้า ​สนง.พัฒนา​ฝีมือ​แรงงาน​จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎ​กำแพงเพชร​ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ซึ่ง​กรมพลศึกษา​ได้อนุมัติ​ให้จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเจ้าภาพ ใน​ปี​ 2561 และกำหนดรับธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ต่อจากจังหวัดเลยที่จะจัดการแข่งขันครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ทั้ง​นี้ คณะกรรมการ​ฯ ได้​ร่วมกัน​พิจารณา​สัญลักษณ์​การแข่งขัน, มาสคอต, การคัดเลือก​ธิดา​ชนเผ่า, ​การจัด​กิจกรรม​การแสดง, การแถลงข่าว​ รวมถึง​การจัดเตรียม​ความ​พร้อม​และวัสดุอุปกรณ์ใน​การแข่งขัน เพื่อ​ให้​บรรลุ​วัตถุประสงค์​ด้วย​ความ​เรียบร้อย​ และ​สามารถ​ประชา​สัมพันธ์​แหล่งท่องเที่ยว​ในพื้นที่​จังหวัด​กำแพงเพชร ​ฯลฯ​