อบรมหลักสูตรยุวสาสมาธิ เยาวชน ลดปัญหาสังคม

รองผู้ว่าฯเปิดการอบรมเยาวชนหลักสูตรยุวสาสมาธิ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ลดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นประจำปี 2560

วันที่ 28 เมษายน 60 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมวัดนาควัชรโสภณหรือวัดช้าง  อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนางกุลดา  พันธ์เตี้ย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเยาวชนหลักสูตรยุวสาสมาธิ เพื่อเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตลดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นประจำปี 2560โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 118 วัดนาควัชรโสภณดำเนินโครงการเพื่อปลุกจิตสำนึกรักครอบครัวรักบ้านเกิดสังคมและประเทศชาติสร้างความเข้มแข็งและสัมพันธภาพอันดีในครอบครัวป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1.เพื่อให้เยาวชนมีความรู้วิชาสมาธิตามแนวทางพระพุทธศาสนาพัฒนาทักษะชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักธรรม

2.เพื่อให้เยาวชนสามารถนำหลักธรรมสมาธิขั้นพื้นฐานไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

3.สร้างเยาวชนแกนนำได้รับรู้แหล่งช่วยเหลือและส่งต่อเยาวชนที่พบปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่เข้าสู่ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมและส่งต่อโรงพยาบาลที่เปิดบริการคลินิกวัยรุ่น 4 เพื่อลดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเอดและปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีสามเณรภาคฤดูร้อน และ เด็กและเยาวชน พร้อมผู้ปกครอง เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน// จันทร์ 7 สี ไทยรัฐรายงาน