ทำบุญเสริมสิริมงคล 21 ปี ครบรอบแต่งงาน ครอบครัวรุ่งชาญชัย

ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมที่สำคัญที่สุด เป็นการรวมตัวของบุคคลที่มีความรัก ความผูกพันกัน เป็นสถาบันสังคมที่เล็กที่สุดแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุด ที่หล่อหลอมชีวิตของคนในครอบครัว ครอบครัวเป็นแหล่งผลิตคนเข้าสู่สังคม  สังคมจะดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับครอบครัว การอบรมสั่งสอน หล่อหลอมพฤติกรรม การกระทำ ความคิด ความรู้สึก หล่อหลอมบุคลิกภาพของมนุษย์ สร้างและพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ในสังคมวันที่ 28 เมษายน 2560 วันนี้เป็นวันครบรอบ 21 ปี ของชีวิตการสมรสของบุคคลสำคัญอีกครอบครัวหนึ่งของสังคมจังหวัดกำแพงเพชร คุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย คุณธัญญา รุ่งชาญชัย  เสี่ยหรั่ง ซ้อแรม ได้นิมนต์พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง พระสงฆ์ 9 รูป ประกอบพิธีทางสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพลพระ เป็นสิริมงคล รำลึกในวันสำคัญของครอบครัวเป็นการภายในวันนี้โดยมีแขกผู้ใหญ่ที่ครอบครัวให้การเคารพนับถือ ท่านธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านจันจิรา ธัญญาโภชน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  ท่านสาโรจน์ จิตต์ศิริ  หัวหน้าศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร คุณรัชนี อัสวสุธีรกุล คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร คุณอมรรัตน์ สิริวัฒนไพศาลผู้จัดการสาขาอาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขาชากังราว พ.ต.ท.เทิดเกียรติ รักษาพลรองผู้กำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 คุณเพ็ญภัทร ภู่ภัทรกุล สมาชิกเหล่ากาชาดฯ นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร และสมาชิกสื่อมวลชน ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร  โดยจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย ที่หอประชุมอาคารสิงห์โตทองไรซ์ หมู่ที่ 2 ตำบลธัมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นอาคารศูนย์กลางรองรับธุรกิจพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด โดยเฉพาะธุรกิจการค้าข้าวส่งออกแบบครบวงจร ใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือ ของประเทศไทยคุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย  ประธานบริษัทในเครือสิงห์โตทอง เข้ารับพระราชทาน รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาปี 2558 ที่ผ่านมา ตำแหน่งทางสังคมที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร และกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   คุณธัญญา  รุ่งชาญชัย  ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับเส้นทางชีวิตรักของคุณหรั่ง เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ค้าข้าวที่จังหวัดพิจิตร ก่อนที่พบรักกับคุณ แรม ชาวจังหวัดกำแพงเพชร ที่จังหวัดนครสวรรค์ และจบลงที่เป็นคู่ชีวิตกันมานานถึง 21 ปี ครอบครัวมีบุตรชาย 2 คน นายธงชัย  รุ่งชาญชัย  และ ธนชัย รุ่งชาญชัย ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ประเทศ อังกฤษ ครอบครัวรุ่งชาญชัยประสบความสำเร็จในธุรกิจ และได้ตอบแทนสังคม ด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายวัดคูยาง สมทบปัจจัยสร้างอาคารปฏิบัติธรรมนครชากังราว นับ 10 ล้านบาท สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการพยาบาลฉุกเฉิน สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ สนับสนุนการศึกษา ช่วยเหลือภัยนแล้ง ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ สมทบสร้างพระราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) สร้างฌปนาสถานและในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่จะถึงนี้ทางครอบครัว จะนำข้าวสารสิงห์โตทองจำนวน 14 ตัน ถวายให้กับ วัดสระแก้ว ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สถานสงเคราะห์รับเลี้ยงเด็กกำพร้าและยากจน เพื่อสงเคราะห์เด็กกำพร้า เป็นการทำบุญในโอกาสครบรอบแต่งงานปีที่ 21 ของครับครัวรุ่งชาญชัย ของปีนี้

ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมที่สำคัญที่สุด เป็นการรวมตัวของบุคคลที่มีความรัก ความผูกพันกัน เป็นสถาบันสังคมที่เล็กที่สุดแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุด ที่หล่อหลอมชีวิตของคนในครอบครัว ครอบครัวเป็นแหล่งผลิตคนเข้าสู่สังคม  สังคมจะดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับครอบครัว การอบรมสั่งสอน หล่อหลอมพฤติกรรม การกระทำ ความคิด ความรู้สึก หล่อหลอมบุคลิกภาพของมนุษย์ สร้างและพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ในสังคมวันที่ 28 เมษายน 2560 วันนี้เป็นวันครบรอบ 21 ปี ของชีวิตการสมรสของบุคคลสำคัญอีกครอบครัวหนึ่งของสังคมจังหวัดกำแพงเพชร คุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย คุณธัญญา รุ่งชาญชัย  เสี่ยหรั่ง ซ้อแรม ได้นิมนต์พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง พระสงฆ์ 9 รูป ประกอบพิธีทางสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพลพระ เป็นสิริมงคล รำลึกในวันสำคัญของครอบครัวเป็นการภายในวันนี้โดยมีแขกผู้ใหญ่ที่ครอบครัวให้การเคารพนับถือ ท่านธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านจันจิรา ธัญญาโภชน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  ท่านสาโรจน์ จิตต์ศิริ  หัวหน้าศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร คุณรัชนี อัสวสุธีรกุล คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร คุณอมรรัตน์ สิริวัฒนไพศาลผู้จัดการสาขาอาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขาชากังราว พ.ต.ท.เทิดเกียรติ รักษาพลรองผู้กำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 คุณเพ็ญภัทร ภู่ภัทรกุล สมาชิกเหล่ากาชาดฯ นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร และสมาชิกสื่อมวลชน ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร  โดยจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย ที่หอประชุมอาคารสิงห์โตทองไรซ์ หมู่ที่ 2 ตำบลธัมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นอาคารศูนย์กลางรองรับธุรกิจพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด โดยเฉพาะธุรกิจการค้าข้าวส่งออกแบบครบวงจร ใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือ ของประเทศไทยคุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย  ประธานบริษัทในเครือสิงห์โตทอง เข้ารับพระราชทาน รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาปี 2558 ที่ผ่านมา ตำแหน่งทางสังคมที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร และกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   คุณธัญญา  รุ่งชาญชัย  ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับเส้นทางชีวิตรักของคุณหรั่ง เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ค้าข้าวที่จังหวัดพิจิตร ก่อนที่พบรักกับคุณ แรม ชาวจังหวัดกำแพงเพชร ที่จังหวัดนครสวรรค์ และจบลงที่เป็นคู่ชีวิตกันมานานถึง 21 ปี ครอบครัวมีบุตรชาย 2 คน นายธงชัย  รุ่งชาญชัย  และ ธนชัย รุ่งชาญชัย ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ประเทศ อังกฤษ ครอบครัวรุ่งชาญชัยประสบความสำเร็จในธุรกิจ และได้ตอบแทนสังคม ด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายวัดคูยาง สมทบปัจจัยสร้างอาคารปฏิบัติธรรมนครชากังราว นับ 10 ล้านบาท สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการพยาบาลฉุกเฉิน สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ สนับสนุนการศึกษา ช่วยเหลือภัยนแล้ง ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ สมทบสร้างพระราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) สร้างฌปนาสถานและในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่จะถึงนี้ทางครอบครัว จะนำข้าวสารสิงห์โตทองจำนวน 14 ตัน ถวายให้กับ วัดสระแก้ว ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สถานสงเคราะห์รับเลี้ยงเด็กกำพร้าและยากจน เพื่อสงเคราะห์เด็กกำพร้า เป็นการทำบุญในโอกาสครบรอบแต่งงานปีที่ 21 ของครับครัวรุ่งชาญชัย ของปีนี้