ทหารร่วมท้องถิ่นและฝ่ายปกครอง ตรวจสอบพื้นที่เหตุวาตภัย

เมื่อวันที่  28 เมษายน 2560  หลังจากที่เกิดเหตุวาตภัยหรือว่าพายุพัดถล่มในเขตของอำเภอเมืองกำแพงเพชรในช่วงเวลา 22.30 ของคืนวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจากรายงานในเบื้องต้นทราบว่า มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายในเขตตำบลในเมือง ตำบลหนองปลิง ตำบลลานดอกไม้ และตำบลนครชุม ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารได้ลงพื้นที่พร้อมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนโดย บก.ควบคุม กกล.รส.จว.กพ ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 1 อ.เมือง (ร.14 พัน.3)ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจความเสียจากกรณีเมื่อเวลาประมาณ 22.00ของวันที่ 27 เม.ย.2560 เกิดฝนฟ้าคะนองและลมพายุพัดบ้านเรือนประชาชนเสียหายในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร ขั้นต้นมีการรายงานความเสียหายดังนี้

-เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร บริเวณลานโพธิ์ และหน้าจวนผู้ว่า มีต้นไม้หักและสายไฟขาด

-ต.หนองปลิง ม.4 จำนวน 15 หลัง

-ต.ลานดอกไม้ ม.6 จำนวน 6 หลัง

-ต.นครชุม ม.2 จำนวน 10 หลัง

ในระหว่างนี้อยู่ในการดำเนินการประเมินผลความเสียหายจากกองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการแจกจ่ายวัสดุในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย