โกสัมพีนคร รอดพายุ แค่ต้นไม้ล้ม ทหารช่วยเก็บกวาด

เมื่อวันที่  28 เมษายน 2560  บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่ รส.ที่ 2 (ร.14พัน3) อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกับ กรรมการวัดอมฤตพร้อมด้วยชาวบ้านหมู่8 ต.ลานดอกไม้ตก ช่วยกันตัดต้นไม้ที่โดนลมพายุเมื่อคืนวันที่ 27 เมษายน 2560 จำนวน3ต้นที่วัดอมฤตและได้สอบถามชาวบ้านของอำเภอโกสัมพีนครไม่มีบ้านเรือนเสียหายของทั้ง 3 ตำบล