กาชาดเยี่ยมบ้านยากจน ไร้แสงสว่างไฟฟ้า

นายกกาชาดเยี่ยมเด็กยากจนบ้านพักซอมซ่อไม่มีไฟฟ้าใช้ ประสานขอเลขที่บ้านเพื่อขอมิเตอร์ไฟ วันที่ 28 เมษายน 2560 นางจันทร์จิรา ธัญญาโภชน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมนายธวัชชัย เกตุพันธ์ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร และ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันตรวจเยี่ยมบ้านของนายอุดมศักดิ์ พาพรหม อายุ 53 ปี อยู่หมู่ที่ 17 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร อาศัยอยู่กับลูก 2 คนคือ ด.ช.ภานุวัฒน์ พาพรหม อายุ 12 ปี มีอาชีพรับจ้าง รายได้วันละ 300 บาท เฉพาะวันที่มีงานทำ ที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากไม่มีบ้านเลขที่ ที่ดินอยู่อาศัยเป็นมรดกของพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วโดยนายนเรศ  อินทปัตย์  นายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร  ได้มอบหมายให้นายจัก แสงเมล์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่คณะผู้ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

เบื้องต้นทางเหล่ากาชาดฯได้ให้การช่วยเหลือโดยการมอบถุงยังชีพ เครื่องนอน พร้อมทั้งประสานการขอบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าต่อไป