แขวงทางหลวงชนบท รวดเร็ว แก้ไขไฟจราจรเปลี่ยนทิศทางจากเหตุลมพายุ

วันที่ 29 เมษายน 2560 จากกรณี กระแสลมจากพายุ นอกจากที่จะสร้างความเสียหาย ให้กับบ้านเรือนและต้นไม้โค่นล้มแล้ว ในตัวเมืองกำแพงเพชร เสาขนาดสูงส่งสัญญาณวิทยุ 30 เมตรล้มทับบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากอาจารย์วารินทร์ วัฒนศิริ เจ้าของโรงเรียนอนุบาลวาริน ได้บันทึกภาพส่งมาให้ช่วยแก้ไข เนื่องจากเกรงว่าผู้ใช้รถใช้ถนน จะได้รับอันตราย ซึ่งภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบริเวณสี่แยกถนนสาย ก หรือที่เรียกกันติดปากว่าซอยพาณิชย์ เสาตั้งโคมไฟสัญญาณจราจร ได้ถูกลมพัดทำให้เสานั้นหมุนและโคมไฟนั้นเปลี่ยนทิศ ทางเกรงว่าประชาชนจะสับสน และอาจเกิดอันตรายจากสัญญาณไฟจราจรที่เห็นกลับด้านผู้สื่อข่าวจึงได้แจ้งไปยังช่องไลน์เครือข่ายอุบัติเหตุ และได้รับการประสานจากนายธิติวัฒน์ ศิริโรจนรัตน์เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร ประสานไปยังแขวงทางหลวงชนบท และล่าสุดทางแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการปิดถนนและซ่อมแซมให้โคมไฟนั้น ได้กลับมาในทิศทางปกติ และสามารถใช้การได้แล้ว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงฝากขอบคุณผู้แจ้งข่าวด้วยความขอบพระคุณ และหวังว่าจะได้รับการประสานและได้รับใช้ในโอกาสต่อไป //อ.วาริน วัฒนศิริ ผู้แจ้งเหตุ