“ซ้อรัชนี”สตรีไทยดีเด่น ให้ 1 ทุนส่งเรียนพยาบาล 1.2 แสนบาท

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เช้าของวันนี้นางรัชนี อัศวสุธีรกุลคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเกียรติ ในฐานะสตรีไทยดีเด่นจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้ยังเป็นผู้บริหารบริษัทสามเพชรและธรรมรัตน์คอนกรีต จำกัด ได้เดินทางไปโรงพยาบาลกำแพงเพชร และพบกับแพทย์หญิงรจนา ขอนทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อมอบทุนนักเรียนพยาบาล 1 ทุนให้กับนักศึกษาพยาบาลจนเรียนจบครบ 4 ปี เป็นเงินจำนวน 120,000 บาท ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าวหลังจากจบการศึกษาก็จะกลับมายังจังหวัดกำแพงเพชรภูมิลําเนา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทดแทนบุคลากรพยาบาลที่ขาดแคลน และนับเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนดีที่ขาดโอกาสทางทุนการศึกษาพร้อมกันนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรได้มอบพระหลวงพ่ออู่ทอง เป็นการขอบคุณและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกลับสตรีไทยดีเด่นจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันสตรีไทยในครั้งนี้หลังจากนั้น ได้ทำบุญมอบให้สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 118 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท โดยมีครูสถาบันพลังจิตตานุภาพ และนางชมดี สุทธะมุสิก นางอรสา วัฒนศิริ นางธีรยา ธรรมสุขคติ ร่วมอนุโทนาบุญในครั้งนี้ร่วมกัน //