อ.ปางศิลาทอง จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทานเพลิงพระบรมศพ

30 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์กับประชาชนผู้มีจิตอาสาในโครงการ ” จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร