จนท.บุกทุบเตาเผาถ่าน ในป่าสงวนแห่งชาติ

30 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายบัญชา วามะลุน ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.5 (ปางมะค่า) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปางศิลาทอง ทหารชุดปฏิบัติการมวลชล ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 และ 11 ตำบลปางตาไว ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หมู่ที่ 2 อาสาสมัครป่าชุมชนและราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) หมู่ที่ 11 ตำบลปางตาไว เข้าทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และทุบเตาเผาถ่านของ นายขันทอง เป้าอรุณ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ 2 ตำบลปางตาไว ซึ่งได้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุง – คลองแม่วงก์ (เขาน้ำอุ่น) ประมาณ 30 ไร่ (แหล่งต้นน้ำ) เพื่อเข้าไปอาศัยทำกินตั้งแต่ปี 2530