แน่น…ถนนคนเดิน ฅนกำแพง (Walking Street)

แน่น…ถนนคนเดิน ฅนกำแพง (Walking Street)

Read more

รองนายก อบจ. ร่วมประชุมสัมมนา สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย

รองนายก อบจ. ร่วมประชุมสัมมนา สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย

Read more

ผู้ว่าฯนำทัพข้าราชการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ สักงาม 

ผู้ว่าฯนำทัพข้าราชการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ สักงาม 

Read more

ตำรวจกำแพงเพชร ทำดี พร้อมใจ บริจาคโลหิตให้กาชาดนำไปรักษาผู้ป่วย

ตำรวจกำแพงเพชร ทำดีพร้อมใจ บริจาคโลหิตให้กาชาดนำไปรักษาผู้ป่วย

Read more

ทำบุญเปิดอาคารที่ทำการใหม่ อบจ.กำแพงเพชร

ทำบุญเปิดอาคารที่ทำการใหม่ อบจ.กำแพงเพชร

Read more

อบจ.ร่วมมือประมง พัฒนาทักษะอาชีพประชาชน 

อบจ.ร่วมมือประมง พัฒนาทักษะอาชีพประชาชน 

Read more

หนุ่มหนองปลิง ซิ่ง จยย.ไปหาเพื่อนนครชุมไม่ถึง เบียดขอบทางชนเสาไฟ ดับ

หนุ่มหนองปลิง ซิ่ง จยย.ไปหาเพื่อน นครชุมไม่ถึง เบียดขอบทางชนเสาไฟ ดับ

Read more

รอง ผอ. (ศปป.) ตรวจเยี่ยมโครงการ “คนไทยหัวใจเดียวกัน”

รอง ผอ. (ศปป.) ตรวจเยี่ยมโครงการ “คนไทยหัวใจเดียวกัน”

Read more

ปธ.(อคส.)ลงพื้นที่โรงสีประมูลซื้อข้าวโครงการรับจำนำ วังแขม

ปธ.(อคส.)ลงพื้นที่โรงสีประมูลซื้อข้าวโครงการรับจำนำ วังแขม

Read more