พาณิชย์เชิญชวนร่วมกิจกรรมตลาดต้องชม “ถนนคนเดิน ฅนกำแพง”

นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดจัดกิจกรรมตลาดต้องชม “ถนนคนเดิน ฅนกำแพง” ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยดำเนินนโยบายเศรษฐกิจชุมชน หรือเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน เชื่อมโยงภาคการค้ากับการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชร ภายในงานชิมอาหารพื้นบ้าน ช็อปสินค้าชุมชน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ร่วมเช็คอินถ่ายภาพ นั่งรถรางชมวิวรอบเมือง สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด และการออกร้านของหน่วยงานราชการ เอกชน ฯลฯ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “ถนนคนเดิน ฅนกำแพง ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนคนเดิน ฅนกำแพง (ริมปิง) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร