อบจ.กพ. จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

อบจ.กพ. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรม “ชากังราว นครแห่งศิลป์”

เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2560  ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ที่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อบจ.กำแพงเพชร  (ริมปิง) ถ.สิริจิต  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.กำแพงเพชร อบจ.กำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรม “คีตกวี  ดนตรีลูกทุ่ง” ขึ้น ภายใต้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 “ชากังราว นครแห่งศิลป์” ซึ่งได้เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

กิจกรรมในวันนี้เป็นการจัดแสดง เวทีดนตรีศิลปะ และวัฒนธรรมเด็ก เยาวชน และประชาชนในชื่อ “คีตกวีลูกทุ่งไทย” เป็นการแสดงดนตรีลูกทุ่งของวงดนตรีเพชรภูมิ ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  และเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 

บรรยากาศการจัดแสดงเป็นไปอย่างเรียบง่าย นักร้องจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สลับกันขึ้นร้องเพลงลูกทุ่ง ขับกล่อมผู้มาร่วมกิจกรรม อย่างเพลิดเพลิน โครงการนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมจากหน่วยงายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่ได้เห็นการจัดกิจกรรมเชิงนี้มาโดยตลอด และให้ความสนใจ ตอบรับการจัดกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี เพราะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีเวที มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ที่สำคัญได้เรียนรู้ และเห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

 

ภาพ/ข่าว สุทธิกานต์