องค์การจัดการน้ำเสีย มอบรับรางวัล บริหารจัดการน้ำเสียยอดเยี่ยม ประเภท การจัดการน้ำเสียชุมชนดีเด่น

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรรับรางวัล บริหารจัดการน้ำเสียยอดเยี่ยม ประเภท การจัดการน้ำเสียชุมชนดีเด่น จากโครงการ “องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” โดยองค์การจัดการน้ำเสีย

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบีซีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานครฯ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เข้ารับรางวัล บริหารจัดการน้ำเสียยอดเยี่ยม ประเภท การจัดการน้ำเสียชุมชนดีเด่น ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่มีผลงานด้านความร่วมมือการจัดการน้ำเสียจำนวน 39 แห่ง โดยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามปฏิญญาว่าด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม โดย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณจำนวน 39 แห่ง เข้าร่วมลงนามปฏิญญาว่าด้วยเรื่องการรักษาว่าด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน