มอบเงินรางวัล กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์”

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา เจ้าหน้าที่และมอบเงินรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์” วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ชากังราว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพาณิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาเจ้าหน้าที่และมอบเงินรางวัล การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์” ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพง เพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมี นายสุนทร รัตนากร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ต่อประธานในพิธี ร่วมด้วย จังหวัดกำแพงเพชร การกีฬาแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชรจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณนักกีฬาเจ้าหน้าที่ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์” พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังนี้

1 เงินรางวัลสำหรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์” สนับสนุนโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเงิน 22,000 บาท
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเงิน 1,089,608 บาท
นอกจากการจัดเลี้ยงขอบคุณและมอบเงินรางวัลนักกีฬา เจ้าหน้าที่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์” แล้ว ประธานในพิธีได้ให้โอวาทกับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 ถึง 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งนักกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 15 ชนิดกีฬา รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 121 คน โดยได้ให้โอวาทนักกีฬาทุกๆคนไว้ว่า ให้ทุกคนพยามใช้การกีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ตัวเองและช่วยบรรเทาปัญหาในสังคมของชาติให้พ้นวิกฤตต่างๆ โดยเน้นการสร้างความมีระเบียบวินัย ความสมัครสมานสามัคคีและความมีน้ำใจต่อกัน พร้อมกันนี้ได้ขอบคุณนักกีฬาเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่สร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬาให้กับจังหวัดกำแพงเพชรและขอให้ทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ส่งเสริมการกีฬาของจังหวัดกำแพงเพชรให้พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพต่อไป