ข้าราชการ สื่อไว้อาลัย ครั้งสุดท้าย ลาก่อน สู่สุขคติ อส.บอย

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น.ครอบครัวผู้วายชนม์สมาชิกตรีเอกชัย เอิบอิ่ม อายุ 33 ปี ลูกแถวสังกัดกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเมืองกำแพงเพชรที่ 1 ได้รับเกียรติ จากนายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายกองเอก ภาสกร  บุญญลักษม์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดกำแพงเพชร นายธวัชชัย เกตุพันธ์ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ชัย นายอำเภอลานกระบือ พันเอกพงศธร นิพภยะรองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร นายหมวดโทธำรง อัสวะสุธีรกุล นายพิพัฒน์ จงมีความสุข ประธานชมรมสื่อมวลชนสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร และสื่อมวลชน ร่วมพิธีประชุมเพลิงสมาชิกตรีเอกชัย เอิบอิ่ม  เป็นครั้งสุดท้าย หลังจากประสบภาวะเครียด จนหาทางออกด้วยด้วยการคิดสั้น สร้างความเสียใจและเศร้าโศกต่อครอบครัว ญาติมิตรเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา

สมาชิกตรีเอกชัย เอิบอิ่ม หรือบอย เป็นคนนิสัยดี ร่าเริงมีสัมมาคาราวะ เกรงใจคน เป็นชาวเกาะทวี บวชเรียนที่วัดเสด็จ 5 พรรษา ทำหน้าที่มัคคทายก ทำหน้าที่สื่อมวลชนท้องถิ่นอยู่หลายปี ก่อนจะปฎิบัติหน้าที่ลูกแถวสังกัดกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน

ในวาระสุดท้ายของการจากไป ทางครอบครัวได้รับเกียรติ จากข้าราชการระดับสูงและสื่อมวลชน รวมทั้งญาติมิตรชาวชุมชนเกาะทวี เพราะความดีของเขาที่ทิ้งไว้ ให้จดจำ ฝ่ายข่าว  kppnews ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันมาหลายปี ขอไว้อาลัย และยกย่องความดี ของ บอย และจะจดจำน้องคนนี้ตลอดไป