พาณิชย์ มอบอุปกรณ์ ปรับปรุงตลาด ต้องชม ถนนคนเดิน ฅนกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา13.00 น.นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรพร้อมด้วยนายอุโลม ชุสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รับมอบอุปกรณ์ในการปรับปรุงตลาดต้องชม จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปรับปรุงตลาด ต้องชม ถนนคนเดิน ฅนกำแพงเพชร ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นปีงบประมาณ 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพตลาดชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สร้างรายได้ให้กับชุมชนและเชื่อมโยง ภาคการค้ากับการท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชร และให้เป็นที่แหล่งท่องเที่ยว ที่รู้จักเผยแพร่ของคนกำแพงเพชรและกลุ่มนักท่องเที่ยวต่อไป โดยมีอุปกรณ์ดังนี้เครื่องชั่งกลางพร้อมแท่นวางจำนวน 1 ชุด จุดถ่ายภาพจำนวน 2 ชุด โคมไฟตลาดต้องชม จำนวน 25 โคม ซุ้มทางเข้าจำนวน 1 ชุด เก้าอี้ไม้ยาวจำนวน 10 ตัว และป้ายบอกทางจำนวน 3 ป้าย