ทำบุญ เปิดห้างทองแม่หงำ ชาวคลองขลุง ทอดผ้าป่าล้านกว่าบาท

พุทธศาสนิกชนชาวคลองขลุงตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งหลวงพ่อกัณหาสุขกาโม และทอดผ้าป่าสร้างอาคารโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมเปิดร้านทองแม่หงำ ทองแท้เยาวราช บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายของบุญบารมีของผู้มาร่วมทำบุญ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ต่างแต่งกายสวมชุดผ้าไทย นั่งฟังธรรมะกันด้วยอาการสงบ ส่วนยอดผ้าป่าสมทบทุนในครั้งนี้ 1,696,618 บาทวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ผู้สื่อข่าว kppnews ได้ไปร่วมงานบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม และพระลูกวัดวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 50 รูป รับบิณฑบาต ที่บริเวณริมทางหน้าห้างทองแม่หงำ บริษัท สุดแสงฟ้าโกลด์ จำกัด เลขที่ 1352-1353 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีชาวพุทธอำเภอคลองขลุง ต่างแต่งกายสุภาพ พากันเดินทางมาทั้งครอบครัว นำข้าวสารอาหารแห้ง มาตั้งต่อแถวยาว เพื่อใส่บาตรกันอย่างสวยงาม

จนถึงเวลา หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม และพระลูกวัดวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม ได้ออกรับบิณฑาตร นอกจากชาวอำเภอคลองขลุงแล้ว ยังมีคุณสกลศรี มาลีนนท์ ช่อง 3  และเครือเซ็ลทรัล นคุณวิศิษฐ์ สกุลยืนยงในอำเภอคลองขลุง พ.ต.อ.ไพโรจน์ บุญยะพาส ผู้กำกับสถานีภูธรคลองลาน พ.ต.ท.สุภาพ บัวดี อัยการจังหวัดกำแพงเพชร คุณสนั่น สบายเมือง คุณถวิล ฤกษ์หร่าย คุณอนันต์ ผลอำนวย คุณปริญญา ฤกษ์หร่าย อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คุณวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีฯ คุณสุนทร รัตนากร นายก อบจ.กำแพงเพชร คุณพรเทพ พุ่มพวง นายก อบต.สลกบาตร  คุณชัยวัฒน์ พันธุ์วิทยากูลนายก อบต.วังแขม คุณรังสรรค์ สบายเมือง ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดกำแพงเพชร คุณวุฒิชัย สมชัยมงคล ประธานสภา อบจ. คุณจำนงค์ แก้วทองดี คุณสันติ ทวดเสนา คุณชัยยศ ตั้งนิยม คุณศักดิ์สิน ศรีวิไล คุณกมล สิมเมือง คุณยุวดี คงอินทร์ คุณพลเดช ศรีแปงวงศ์  เฉลิมชัย ปัญญาสันติสุข คุณเบญจมาศ สบายเมือง คุณอนันต์ เดชศรี คุณสุนันทา พัฒนศักดิ์พิญโญ สมาชิก ส.อบจ. คุณสุนันทา สุขสาสุณี นายก อบต.วังไทร คุณแสน ผิวละออ นายกเทศบาลตำบลวังยาง คุณมานพ ปัทมาลัย นายก เทศบาลตำบลท่ามะเขือ คุณกมล ประเทืองไพรศรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เดินทางมาร่วมในงานบุญครั้งนี้ด้วยหลังจากพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเรียบร้อยแล้ว คณะสงฆ์ได้เจริญพุทธมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญ และเป็นศิริมงคลวันเปิดห้างทองแม่หงำ ของครอบครัว คุณปรีชา ฤกษ์หร่าย  รักราชการแทนนายก อบจ.กำแพงเพชร โดยนายธาณี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และเป็นตัวแทนวางพานดอกไม้สดถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จากนั้นพระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ ต่อด้วยการถวายผ้าป่าร่วมบุญการสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมาโดยมีคณะร่วมบุญชาวชมรมโรงสีจังหวัดกำแพงเพชร  และกัลยาณมิตรชาวพุทธใกล้ชิดที่เคารพรักร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในครั้งนี้ รวมปัจจัยได้ 1,696,618 บาท

หลวงพ่อกัณหาได้เมตตาปรารภไว้ว่า การสร้างโรงพยาบาล เป็นมหาทาน เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ชนทุกชาติ ทุกศาสนา เป็นบุญใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่…” น้ำใจจากสาธุชนเพียงน้อยนิดก็สามารถช่วยชีวิตคนทั้งโลก ขออนุโมทนาบุญร่วมกันกับทุกท่านที่ช่วยกันแบ่งปันช่วยกันสร้างอาคารในครั้งนี้อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีความสูง 12 ชั้นพร้อมลานจอดเฮลิคอปเตอร์ พื้นที่ 24,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ศูนย์ส่องกล้องเพื่อการตรวจรักษา หอผู้ป่วยบาดแผลไฟไหม้ หอผู้ป่วยอุบัติเหตุทั่วไป หอผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ และหอผู้ป่วยวิกฤตทางอุบัติเหตุทางคณะสงฆ์ได้ให้พรผู้ร่วมพิธี โดยอธิฐานขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้สาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทั้งหลายได้ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ พร้อมทั้งครอบครัวและผู้มีส่วนร่วมในการกุศลครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ หลังเสร็จพิธีร้านบิ๊กบะหมี่แอนด์เสต๊ก ได้จัดอาหารหลากหลายชนิดเลี้ยงแขกเป็นที่ถูกใจทั้งรสชาตอาหาร และรูปลักษณ์ที่สวยงาม