อบต.จับมือ อบจ.ขุดลอกผักตบชวาคลองไพร เปิดทางน้ำไหลลงแม่ปิง

อบจ.กพ. ร่วมมือ อบต.นครชุม ขุดลอกคลองไพร เปิดทางน้ำลงสู่น้ำปิง สืบสานปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ และขานรับนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณสะพานคลองไพร หมู่ที่ 2 บ้านหัวยาง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมมือกับ นายชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม กำจัดผักตบชวาในลำคลอง ตามโครงการ “รักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”

นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ร.ท.คงศักดิ์ วิเลปะนะ ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการมวลชน อ.เมืองกำแพงเพชร นายสังวาลย์ สวัสดี รักษาการผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง, ผศ.ดร.อังสุนีย์ พันธุ์แก้ว ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายเกษม ตาสหรี ท้องถิ่นอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายสนธยา พลโคตร สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายจรินทร์ พรหมสุขพัฒน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขต 2 อำเภอเมือง และนายกมล สิมเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขต 8 อำเภอเมือง ร่วมพิธีเปิดโครงการ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

โครงการนี้ดำเนินงานที่เดินตามแนวทางปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ ในการให้บรรเทาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ทรงมีพระราชดำริในการรักษาแหล่งน้ำไว้ ให้เป็นที่พึ่งพาอาศัยของมนุษย์ และสัตว์ เพราะถ้าขาดแคลนน้ำทุกชีวิตก็จะสิ้นสุดทันที จึงให้ทุกคน ทุกหน่วยงาน ช่วยกันรักษาแหล่งน้ำไม่ให้สกปรก อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งยกให้เรื่องการกำจัดขยะ ผักตบชวา เป็นวาระเร่งด่วน โดยให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด และจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะ คู คลอง รางระบายน้ำ และลำน้ำสาธารณะ โดยกำหนดเป็นกิจกรรม KICK OFF การกำจัดผักตบชวา ตามนโยบาย “คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับลำคลองไพรแห่งนี้ รับน้ำมาจากคลองสวนหมาก ต.นาบ่อคำ ต.ท่าขุนราม ต.ทรงธรรม ต.นครชุม และไหลลงสู่แม่น้ำปิง ลำคลองมีความกว้างประมาณ 30 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร มีสภาพตื้นเขิน วัชพืช และผักตบชวาขึ้นหนาแน่น ขวางทางน้ำ อีกทั้งยังเกิดเป็นสันดอนดินปิดกั้นทางน้ำ ในช่วงฤดูน้ำหลาก จึงไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปิงได้ และเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ซึ่งลำคลองแห่งนี้มีพี่น้องประชาชน ในเขตตำบลนครชุม ต.ท่าขุนราม บางส่วน ต.ทรงธรรมบางส่วน ใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภค และทางการเกษตร กว่า 4,000 หลังคาเรือน พื้นที่ทางการเกษตรกว่า 20,000 ไร่ จึงได้รับผลกระทบจากปัญหาลำคลองตื้นเขิน เป็นบริเวณกว้าง

ในการแก้ไขปัญหาลำคลองไพรตื้นเขินในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สนับสนุนเครื่องจักร รถแบคโฮ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม สนับสนุน น้ำมันเชื้อเพลิง อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากเรือนจำกลางกำแพงเพชร โดยนางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร ส่งผู้ต้องขัง จำนวน 20 นาย เป็นกำลังสำคัญในการขุดลอกผักตบชวา และวัชพืช โดยจะดำเนินการขุดลอกลำคลองไพร ให้มีความกว้างเท่าเดิม คือ 30 เมตร มีลึกเพิ่มขึ้น เป็น 3.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร ที่สำคัญจะดำเนินการเปิดปากคลองให้สามารถระบายน้ำลงสู่ลำน้ำปิงได้สะดวก ใช้ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2560 รวมระยะเวลา 15 วัน//ปชส.อบจ.รายงาน