หนุนความรู้เยาวชนให้โลหิต “ทำดี..ทำง่าย..ให้เลือด”

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม “ทำดี..ทำง่าย..ให้เลือด”ภาค 4 โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องเยาวมาลย์ ชั้น 7 โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

พร้อมด้วยนายภาสกร บุญญลักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นางเบญจมาศ สมศรี พมจ.กพ. แพทย์หญิงนางรจนา ขอนทอง ผอ.โรงพยาบาลกำแพงเพชรโดยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และส่วนที่เกี่ยวข้องการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร

จัดทำโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2460 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนให้เยาวชนไทยมีความรู้เรื่อง โลหิตและการบริจาคโลหิต รวมทั้งสร้างเสริมความศรัทธาและการเป็นผู้บริจาคอย่างต่อเนื่องให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประจำทุก 3 เดือน นอกจากนี้ยังมุ่งหวังส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นจุดศูนย์กลางการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในชุมชน //ข่าวข้างจวน